Zvídálek

Ve čtvrtek 21. března byly děti ze Zvídálku překvapeny, protože detektiv Šikula musel odjet na služební cestu a poslal za sebe náhradu. Brzy se ale rozkoukaly a s nadšením se pustily do plnění úkolu. Tentokrát měly prozkoumat své smysly, na čtyřech stanovištích si vyzkoušely, jak mají šikovný čich, sluch, hmat a pomocí optických klamů prozkoumaly zrak. Na závěr si zatančily písničku Hlava, ramena, kolena, palce a dostaly sladkou odměnu pro pátý smysl – chuť. Domů všichni odcházeli s úsměvem na tváři, protože jak správně poznamenal jeden chlapec: „Smyslů máme vlastně šest – ještě smysl pro humor!“

          

Záložka pro permanentní odkaz.