Zvídálci poznávají matematiku profesora Hejného

S netradiční metodou matematiky pana profesora Hejného se tentokráte seznamovali naši malí zvídálci. Hejného metoda je založena na respektování 12 základních principů, které geniálně skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, jež se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Naše zkušené paní učitelky praktikují výuku touto metodou na naší škole třetím rokem.
A v čem vidí přínos? „Jsou to myslící děti, mají nápady a rozličné strategie, jak úlohu vyřešit, že by se to dalo udělat tak nebo jinak. Jsou to děti živé a plné chuti pracovat.“ Zájem o tuto hravou metodu plnou objevů již proniká do mateřských škol.
Technika stavby z párátek a hrášků děti nadchla. Zábavnou formou tvořily geometrické tvary,
ze kterých budovaly stavby, a poznávaly tak krychle a kvádry, jehlany se přeměnily na jejich střechy. Některé hrášky skončily i jinde, moc dětem chutnaly. Zajímá vás, jak na to? Stačí koupit sušený hrášek, jenž necháte několik hodin namočený, zašpičatělá párátka a můžete se pustit do díla.
Jednoduché pomůcky pro procvičení geometrických tvarů děti zaujaly natolik, že se jim nechtěly vracet. Geometrické tvary a mandaly si vytvářely děti s gumičkami v různých velikostech, které se napínají na kolíčky. Přední strana geodesky má kolíčky v kruhu, zadní strana naopak v mřížce. Tuto zábavnou pomůcku si můžete zakoupit a podpořit tak dětskou představivost a zvídavost.
Tak jako vždy plné dojmů se děti vrátily ke svým rodičům s očekáváním, co se bude dít příště.

                 Za zvídálky  Alena Nováková

Záložka pro permanentní odkaz.