Zvídálci a autobus

Malé zvídálky matematika baví. Tentokrát navštívili matematické prostředí Hejného matematiky autobus. Autobus je didaktické matematické prostředí, ve kterém dítě prožívá nebo sleduje simulaci reálné životní situace (jízdu autobusem, nastupování a vystupování) a přitom se pokouší evidovat počet cestujících v každém okamžiku průběhu jízdy. Vede k porozumění číslům vyjadřujícím změnu stavu a orientaci v souboru dat, jež obsahují stavy, změny, ale i porovnání.

Autobus představuje krabice, do které dítě nevidí. Zastávky jsou místa ve třídě s různými názvy. Vystupování a nastupování řídí učitel, později dítě. Děti sledují a zapisuji pohyb cestujících na jednotlivých zastávkách. Cestující zastupují například víčka, kostky či různé figurky. Na konci cesty, když autobus dorazí na konečnou, následuje otázka, kolik cestujících vystoupí. Děti zpočátku nevědí odpověď nebo tipují. Během dalších jízd se začínají orientovat a celý proces zaznamenávat. O svých záznamech pak společně diskutují.

Zvídálci si nakonec vyrobili svoje cestující s pomocí ruličky a barevných papírů. To se jim to potom jelo! Autobus se směle pohyboval mezi zastávkami a cestující byli spokojeni, zrovna jako děti.

Tak brzy opět na viděnou.

Vedoucí Klubu

Záložka pro permanentní odkaz.