Osmá schůzka Žákovské rady

Dne 15. 1. 2014 se již poosmé konala schůzka ŽR. Schůzky se zúčastnilo 18 zástupců tříd II. stupně. Schůzku vedl pan učitel Mgr. J. Žák. Postupně jsme probrali tato témata:

1. Jarmark

  • probírali jsme organizaci jarmarku a co by se v následujících letech mohlo zlepšit,

  • vystoupení na letošním jarmarku byla výborná a všem, kteří se zúčastnili, děkujeme,

  • také jsme diskutovali o vybraných penězích (rozdělení peněz a také každá třída se bude rozhodovat, zda svůj podíl věnuje na charitu nebo do třídního fondu).

2. Sběry

  • HRAČKIÁDA – byla velmi uspěšná natolik, že třídy dostaly za úkol vybrat další místo, na které hračky odnesou členové ŽR,

  • od 20. 1. 2014 začne sběr pomerančové a citrónové kůry.

3. Buďme slušnější

  • dne 30. 1. 2014 se bude konat DEN SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ.

 

4. Akce

  • žáci by ve třídách měli promyslet, jaké by se ve druhém pololetí měly konat akce.

Příští schůzka ŽR se bude konat 29. 1. 2014.

Za ŽR Ondřej Zoblivý

Záložka pro permanentní odkaz.