Závěrečná zpráva o našem jarmarku

Ve středu 21. prosince proběhl již čtvrtý ročník charitativního jarmarku. Děkujeme všem návštěvníkům za štědré příspěvky a velkorysé nákupy. Pochvalu zaslouží i vystupující ve velké a malé tělocvičně a originální jukebox – betlém. Organizace celé akce se skvěle zhostily třídy IX. A a IX.C.

Rodiče nám také velmi pomohli. Nejen příspěvky na stánky jednotlivých tříd, ale i organizací školní kavárny v jídelně naší školy.

Náš jarmark sponzorovaly i firmy SNIP & CO, reklamní společnostKreativní svět. První z uvedených firem již tradičně zajišťuje reklamní podporu naší akce, a sice v tramvajích. Firma Kreativní svět nám dodala barvy na obličej. Během vánoční dílny lektorka z firmy zaškolila naše malířky, které zkušenosti využily během vánočního jarmarku na vlastním stánku. Děkujeme.

Celkový výdělek jarmarku byl 49 282 Kč. Je to druhá nejvyšší částka v historii této akce. Finance jsem rozdělili následovně: čtyřicet procent se vrátilo do fondu jednotlivých tříd, školné na poslední rok pro našeho adoptivního žáka činí 14 000 Kč. Žákovské radě zbývá 17 080 Kč, na další schůzce se rozhodne o výši příspěvku pro Dětské centrum Brno.

Atmosféru celého odpoledne můžete posoudit ve fotogalerii a na videích, které najdete na našich stránkách.

Záložka pro permanentní odkaz.