Zpráva o konání školy v přírodě: I.A TESÁK – Hostýnské vrchy


Škola v přírodě
Na Tesáku se nám líbí,
nejsou tady žádné chyby.
Sportujeme, zpíváme,
celý den se bavíme,
(a také trochu učíme).

Jídlo je zde velmi chutné,
málokdo z nás tady zhubne.
Rostliny si pojmenujem,
do sešitu zapisujem.
Znaveni pak ulehnem,
hurá, to byl krásný den.

Žáci I. A  a N. Čagalová, Y. Mifková, R. Mifková

stromhladouni

Záložka pro permanentní odkaz.