Zeměpisná olympiáda 2019/2020 – školní kolo

Ve středu 22. ledna 2020 proběhne školní kolo zeměpisné olympiády. Předmětová soutěž se uskuteční v učebně zeměpisu od 13:30 do 14:30. Zeměpisný test má dvě části: práce s atlasem a test bez atlasu. Vzhledem ke stejnému termínu konverzační soutěže a školního kola zeměpisné olympiády  (pro žáky 8. a 9. ročníku) se lze přihlásit na test  v úterý 28. ledna od 13:30 do 14:30.

​Zájemci o školní kolo se nahlásí svému vyučujícímu zeměpisu, nebo pošlou přihlášku přes elektronickou žákovskou knížku paní učitelce Trnkové do pátku 17. ledna 2020. Informace najdete i zde: https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml

Záložka pro permanentní odkaz.