Zeměpisná olympiáda 2014/2015 – školní kolo

Španělsko Andaluzie 261Ve čtvrtek 22. ledna 2015 proběhne školní kolo Zeměpisné olympiády 2014/2015. Předmětová soutěž se uskuteční v učebně zeměpisu od 13.00 do 14.15 h. Zeměpisný test má dvě části: práce s atlasem a test bez atlasu. Ústředním tématem olympiády je voda.

Kategorie A (6. ročník) – kartografie, vesmír a planeta Země, obecná fyzická geografie

Kategorie B (7. ročník) – Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, kartografie

Kategorie C ( 8. a 9. ročník) – obecná fyzická geografie; kartografie a geoinformatika, Evropa

Do městského kola  postupuje pouze vítěz jednotlivých kategorií.

Zájemci o školní kolo se nahlásí svému vyučujícímu zeměpisu, nebo pošlou přihlášku emailem  na adresu: pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz do pondělí  19. ledna 2015.

Informace ke stažení ze stránek: http://www.zemepisnaolympiada.cz/chci-soutezit.phtml

 

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.