Závěrečná zpráva z jarmarku

Koncem minulého roku, konkrétně 17. prosince, pořádala škola Vánoční jarmark. Akce, jejímž cílem bylo nashromáždit peníze pro humanitární činnosti, byla zorganizována za pomocí všech žáků, učitelů i rodičů, kteří se na jejím hladkém průběhu aktivně podíleli.

Žáci si v hodinách výtvarné výchovy, třídnických hodinách, ale i ve svém volném čase připravovali výrobky, které mohli na stánku své třídy prodávat. Mohli jste tam najít věci od visících ozdůbek až po věnce.

Učitelé a celá žákovská rada mezitím pracovali na přípravě kulturního programu, rozvržení stánků, plánování občerstvení a závěrečného úklidu. Všechno potřebovalo detailní prozkoumání, aby se zjistilo, co všechno je ještě potřeba, museli se najít účinkující pro vystoupení, dobrovolníci pro pomoc se stěhováním stánků, obsluha do místnosti s občerstvením i „příruční uklízeči“, kteří po celé akci uvedli školu do pořádku.

Nakonec se ale Vánoční jarmark povedl, může se chlubit výdělkem přes 50 000 Kč, které se použijí mimo jiné na zaplacení Edwinova školného.

Pár přesnějších čísel na závěr: na jarmarku se utržilo 50 551,- Kč. Do třídních fondů se vrátilo 9 920,- Kč. Materiál na výrobky nás stál 9 902,- Kč. Školní kavárnu sponzorovali rodiče. Celkově jsme tedy získali do fondu žákovské rady 30 729,- Kč. Největším výdělkem se může pochlubit třída 8.C a nejhezčí stánek měla třída 6.C.

Za žákovskou radu Jana Chvátalová (IX.C)

Záložka pro permanentní odkaz.