Zápis ze šesté schůzky Žákovské rady

Dne 4. 12. 2013 se konala  šestá schůzka ŽR. Schůzky se zúčastnilo 19 zástupců tříd z druhého stupně školy. Vzácnými hosty byly paní ředitelka a paní zástupkyně. Mluvily o  pomoci s problematikou chování, a tak ŽR vymyslela tzv. DEN SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ. Schůzku vedl Pavel Šmarda. Postupně jsme probrali tato témata:

  • Jarmark
  • Diskuse – jak bude jarmark probíhat –  bude ve spolupráci partnerských tříd mezi I. a II. stupněm
  •  DEN SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ -děti by se měly celý den chovat slušně (př. zdravit dospělé, neházet odpadky na zem atd. ……) konat se bude 17.12. 2013, hodiny budou vyplněné různými zábavnými aktivitami
  •   Sběr – papír – bude každý den od 7:30 do 10:00, hračky – bude se sbírat 18.12. 2013 od 7:30 do 12:00, dne 20.12. 2013 je členové ŽR odnesou do dětské nemocnice
  •   Kociánka – zhodnocení je na stránkách školy

Příští schůzka ŽR se bude konat 18. 12. 2013 a povedou ji zástupci VIII.C.

Za ŽR Ondřej Zoblivý

 

Záložka pro permanentní odkaz.