Žáci sedmých tříd a projekt s názvem Obrana se týká všech – 31. října 2019

Ve čtvrtek 31. října žáci sedmých tříd absolvovali projekt s již zmíněným názvem, připomněli si vznik československých legií za 1. světové války, dozvěděli se, kde se nacházejí pomníky legionářů v Brně, poté cíle armády, a to nejen co se týče obrany státu před vnějším napadením, ale i např. jak vojáci pomáhají během povodní. Žáci byli poučeni, co by nemělo chybět v evakuačním zavazadle…

V druhé části projektu žáci prezentovali jimi vyhledané informace o hrdinovi, který je zaujal svou statečností. Byli skvěle připraveni, a tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavých faktů o úžasných osobnostech, a to formou prezentace, nebo plakátu, či dokonce formou divadelní hry.

Lektorům z PRESAFE Z.S. děkujeme a skvělým sedmákům blahopřejeme k nadstandardním výkonům.

 

Záložka pro permanentní odkaz.