Žáci III.B a Fauna Moravy

Moravské zemské muzeum nabízí komentovanou prohlídku expozice Fauna Moravy. Výklad je zpracovaný specialisty Zoologického oddělení muzea, seznamuje děti s vybranými druhy savců, ptáků i ryb a zajímavostmi blízkými dětem. A právě tuto zajímavou výstavu navštívili žáci 3. B, aby doplnili svoje znalosti ze světa zvířat. Výklad byl doplněn soutěžními otázkami a hrami. Děti získaly informace odpovídající učebním osnovám a na vlastní oči mohly vidět zvířata, která žijí i v blízkém okolí Brna.

Plni dojmů se vraceli do školy a na učení se o zvířatech se moc těší.

                                              Žáci III.B

Záložka pro permanentní odkaz.