Water and Its Magical Power obrazem?

Ve výuce předmětů informatika a člověk a svět práce se v osmém a devátém ročníku věnujeme zpracování digitálního obrazu a videa a také pokročilému prezentování získaných informací. Výstupy získané při výuce tohoto učiva jsme využili v projektu k vytvoření prezentací, které představují naši zemi, město Brno a naši školu partnerským školám. Dále naši žáci v průběhu projektu natočili a sestříhali krátká videa, jež prezentovala naši školu a také výrobu a odpálení vodní rakety, instruktážní video polka. Videa jsou dostupná na stránkách naší školy a na školním YouTube kanálu. Posledním aktivitou bylo pořízení, zpracování a prezentace fotodokumentace z jednotlivých mezinárodních setkání a dalších akcí souvisejících s projektem. Fotografie jsou dostupné na našich školních stránkách a použité v materiálech souvisejících s projektem.

Matějovo video o naší škole

Laďova prezentace pro setkání v Rumunsku

Vodní raketa

Polka v Řecku

Nácvik polky

Záložka pro permanentní odkaz.