Výuka plavání ve třetím ročníku

V pondělí 9. září 2013 bude pro žáky třetích tříd zahájena výuka plavání na ZŠ Horní.

Záložka pro permanentní odkaz.