Výsledky voleb do Školské rady

V pondělí 17. září proběhly volby do školské rady. Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Lenka Hofírková (38 hlasů). Z řad rodičů byla zvolena paní Mgr. Jana Trbušková  (396 hlasů). Pan  Mgr. Josef Vochozka získal  76 hlasů. Školská rada je jmenovaná na tři roky.

Záložka pro permanentní odkaz.