Výsledky konverzační soutěže

V úterý 23. ledna 2018 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategoriích I.A a II.A.

Mezi mladšími žáky v konkurenci dalších 20 spolužáků z 5., 6. a 7. tříd zvítězil Tadeáš Knappe ze třídy VII.C. Druhé místo obsadil Ondřej Dítě a třetí místo Vít Chovanec (oba ze VII.C). Mezi dvanácti žáky 8. a 9. tříd si nejlépe vedl Evžen Polenka ze třídy VIII.C. Druhé místo si vysoutěžila Julie Schoberová z IX.B a třetí místo získal Matěj Šinogl z IX.C.

Oba vítězové budou naši školu reprezentovat v městském kole, které se bude konat 22. února 2018 ve středisku volného času – Lužánky.

Všechny zúčastněné můžeme pochválit za podařená vystoupení.

Záložka pro permanentní odkaz.