Výlet do Prahy (matky měst)

Při výletě do Prahy, kam se žáci ze IV.B a IV. C vypravili 28. dubna 2015, většinu času pršelo a pořád byla zima. Nejdříve jsme metrem jeli na Václavské náměstí, kde jsme zjistili, že kůň, na kterém sedí sv. Václav, stojí na dvou nohách. Pak jsme lanovkou vyjeli na Petřín za zrcadlovým bludištěm, které bylo dobré, ale bohužel se tam nedalo zabloudit. Navštívili jsme také Pražský hrad, kde je katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jsou tam hrobky českých králů. Ve Vladislavském sále bývaly jejich korunovace. Poté jsme navštívili Zlatou uličku, kde dříve sídlili řemeslníci a za vlády Rudolfa II. i astrologové a alchymisté. Za chvíli jsme se ocitli u Mc. Donalds a tam jsme se naobědvali, trochu ohřáli a osušili. Cestou po Karlově mostě jsme viděli spoustu barokních soch. Na Staroměstském náměstí nás zaujal poledník a orloj. Prohlédli jsme si apoštoly a pak jsme už šli zpátky k autobusu. I přes špatné počasí se nám výlet líbil.

Vít Chovanec, IV.B

Záložka pro permanentní odkaz.