Vstupní test do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Vstupní test do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů se uskuteční dne 10. června 2020. Všichni přihlášení obdrží podrobnější informace prostřednictvím emailu zhruba týden před konáním testu.

Elektronické přihlášky budou přijímány do neděle 17. května do 24.00 h.

Záložka pro permanentní odkaz.