Volby do Školské rady

V pondělí 17. září v průběhu třídních schůzek proběhne volba zástupce rodičů do Školské rady. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Kandidáti

Jana Trbušková

Je maminkou dvou rošťáků navštěvujících ZŠ Křídlovická.  Mladší z kluků je osmiletý třeťák Matyáš a jedenáctiletý Táda chodí do šestky. Pracuje v Brně na magistrátě. Jako zaměstnaná máma neustále bojuje s časem, ale i přesto by ráda své syny naučila, že vzdělání je důležité  a není jen záležitostí školy. Že je k němu zapotřebí spolupráce školy a rodiny a k té by chtěla přispět svým působením ve Školské radě.

Josef Vochozka

Pracuje jako projektový vedoucí. Kromě svojí práce aktivně působí již šestým rokem v radě sdružení rodičů Křídlo na Křídlovické. Jeho syn navštěvuje v letošním školním roce třídu III.B.

Záložka pro permanentní odkaz.