Voda v laboratoři

2Předmět Chemicko-biologická praktika klade hlavní důraz na praktické vyučování a vzájemné propojení teoretických vědomostí nabytých v předmětech chemie a biologie. Díky projektu Water and Its Magical Power jsme získali sadu činidel pro chemický rozbor vody. Žáci svým výzkumem ve výuce zjistili, že kvalitativní složení vody se liší podle zdroje, ze kterého je voda čerpána. Kvalita vody tedy úzce souvisí s jejím prostředím.

Pro nás školní výzkum jsme použili vodu vodovodní a studniční schválenou pro konzumaci. Všechny vzorky splnily podle očekávání kritéria pro pitnou vodu, nicméně nebyly stejné – hlavní rozdíl jsme zaznamenali v tvrdosti (voda vodárenská byla tvrdší než voda ze studny). Žáci si následně sami vytvořili plán ochrany vody – jak vodou šetřit, jak ji zachovat čistou i v přírodě, také stanovili, proč je voda důležitá a ujasnili si postoje k ochraně hydrosféry.

Jsme si vědomi, že taková samozřejmost, jakou je pitná voda tekoucí z kohoutku, není běžnou součástí života spousty lidí planety, a proto vodu chráníme i pro naše děti a snažíme se jí šetřit.  Mgr. Daniela Szmeková

13

Záložka pro permanentní odkaz.