Violoncellový koncert 20. února 2015

Paní Koválová z Filharmonie Brno a paní doc. Ryšánková (JAMU) nás ve svém volném čase poctily návštěvou, aby nám představily hudební nástroj violoncello. Něco nám zahrály a paní Koválová nám vysvětlila, jak se hraje na violoncello, odborně nám ho popsala a stručně nás seznámila s jeho historií. Za doprovodu paní docentky Ryšánkové nám zahrály moderní i „old school“ skladby. Po dohrání od nás dostaly kytičku za jejich ochotu a čas, který nám věnovaly. Na konci si několik žáků zkusilo zahrát na violoncello a zjistili, že to není zas tak jednoduché. Tento krátký „výchovný koncert“ nás obohatil o nové informace a zážitky. Děkujeme.

Šárka Máčalová, VIII.B

Záložka pro permanentní odkaz.