Velcí malým

Dne 13. listopadu 2017 slavnostně předali slabikáře svým „malým“ spolužákům z I. A již „velcí“ spolužáci z IX. C. Společně si pak slabikáře prohlédli a deváťáci pak zavzpomínali na své školní úspěchy i neúspěchy nejen ve čtení. Žákům obou stupňů se společná hodina moc líbila a plánují, že se spolu opět brzy setkají.

Naďa Čagalová, třídní učitelka I.A

Záložka pro permanentní odkaz.