Velcí malým

Dne 18. listopadu 2019 slavnostně předali Slabikáře svým „malým“ spolužákům z I. B již „velcí“ spolužáci z IX. B. Společně si pak Slabikáře prohlédli a deváťáci pak zavzpomínali na své školní úspěchy i neúspěchy nejen ve čtení. Žákům obou stupňů se společná hodina moc líbila a plánují, že se spolu opět brzy setkají.

Za třídy I. B a IX. B     N. Čagalová

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.