Vánoční zájezd do Vídně

VídeňPojeďte s námi o adventu – v době předvánočního rozjímání – do Vídně – evropské metropole na Dunaji, založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Již tradičně naše škola pořádá zájezd do předvánoční Vídně. Akce se uskuteční ve středu 17. prosince 2014.    Závazná přihláška

 

Záložka pro permanentní odkaz.