Vánoční Vídeň

Pojeďte s námi o adventu – v době předvánočního rozjímání – do Vídně, evropské metropole na Dunaji. Nechte se zlákat vůní dobrot a punče na vánočním trhu před velkolepou vídeňskou radnicí, nadýchněte se neopakovatelné atmosféry blížících se Vánoc.

Po roce naše škola opět pořádá pro žáky druhého stupně předvánoční zájezd do Vídně. Na programu je prohlídka císařské rezidence Hofburg, procházka přes Volksgarten, Heldenplatz, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben a prohlídka katedrály sv. Štěpána. Podle časových možností navštívíme kapucínskou kryptu nebo vídeňskou kavárnu. Vyvrcholením výletu bude návštěva vánočních trhů na Radničním náměstí. Na závěr nás čeká okružní jízda Vídní.

Záložka pro permanentní odkaz.