Upřesnění informací k přijímacímu řízení ve školním roce 2014/2015

V tomto školním roce dochází k následujícím změnám v přijímacím řízení:

1. Nové formuláře přihlášek ke studiu na SŠ – Na přihlášku se zapisují vždy obě SŠ, a to vždy ve stejném pořadí, tzn. přihlášky budou identické. (Lékařské vyšetření je však možné potvrdit pouze na přihlášce zasílané na SŠ, která toto potvrzení vyžaduje.) V případě, že žák podává pouze jednu přihlášku, uvádí samozřejmě pouze jednu SŠ.

2. Jednotné přijímací zkoušky u pilotních SŠ – Některé SŠ se přihlásily k pilotnímu ověřování jednotných přijímacích zkoušek (ČJ, M). Jedná se pouze o maturitní obory (gymnázia, studijní i učební obory), jednotné přijímací zkoušky se nekonají na SŠ s talentovými zkouškami. (V Jihomoravském kraji se tyto zkoušky týkají 45 škol státních a 5 soukromých).

Zkoušky se budou konat jednotně ve stejný čas – pro čtyřleté obory 15. dubna 2015, pro šestiletá a osmiletá gymnázia 16. dubna 2015. V případě, že se žák hlásí na dvě SŠ, které se pilotního ověřování účastní, bude zkoušky konat na SŠ, kterou uvedl na přihlášce jako první, a výsledky budou zaslány i na druhou SŠ. I tyto SŠ dále mohou konat vlastní přijímací zkoušky v termínu 22. – 30. dubna 2015. V dalších kolech přijímacího řízení se jednotné přijímací zkoušky nekonají.

Seznam SŠ přihlášených do tohoto pilotního ověřování bude zveřejněn na www.jmskoly.cz a na stránkách jednotlivých SŠ. Na stejném odkaz najdete i přihlášku.

 

Záložka pro permanentní odkaz.