Odevzdávání absolventských projektů (upload)

V letošním školním roce žáci odevzdávají hotové absolventské projekty a prezentace přes datové úložiště na školních stránkách. Soubory je možné pouze odevzdat, není možné je mazat ani prohlížet. Pro přístup k nahrávání je potřeba znát uživatelské jménoheslo, které žáci získají od třídní učitelky.

Termíny odevzdání prací v tištěné i elektronické podobě: 7. 5. (žáci odjíždějící do Francie a Velké Británie), 19. 5. (ostatní žáci)

[nm-wp-file-uploader]

Záložka pro permanentní odkaz.