Třináctá schůzka Žákovské rady

Dne 2. 4. 2014 se konala třináctá schůzka Žákovské rady. Schůzku vedl pan učitel Žák a paní učitelka Tichá. Postupně jsme probrali tato témata:

1. Jarmark – rozdělení výdělku

V průběhu dubna by měly všechny třídy odevzdat výdělek na charitu,

následně darovanou sumu zapsat do tabulek.

15. 4. 2014 = návštěva dětského centra (předat část výdělku)

2. Buďme slušnější

vyhodnocení : I. stupeň = 1. Matyáš Vaněk I.B (7 bodů)

2. – 4. Simona Turečková I.A (3 body)

Petra Koulová I.A (3 body)

Monika Svobodová I.A (3 body)

II. stupeň = 1. Jakub Zoblivý IX.C (15 bodů)

2. Jakub Šťastný VIII.A (10 bodů)

3. Noc ve škole

Pořád platí úkol z minulé schůzky ŽR najít osm učitelů jako dozor na akci Noc ve škole + vymyslet program

4. Sběry

Papír i pomerančovou kůru jste sbírali velmi úspěšně.

5. Dětský sněm

Hlavní bod minulé schůzky byla organizace Majálesu.

Příští schůzka ŽR se bude konat 16. 4. 2014.

Za ŽR Ondřej Zoblivý

Záložka pro permanentní odkaz.