Třídní schůzky

V pondělí 24. dubna 2017 proběhnou třídní schůzky. Na prvním stupni je společný začátek stanoven na 16 hod., druhý stupeň začíná v 17 hod. Třetí čtvrtletí bude ukončeno pedagogickou radou, která také proběhne v pondělí.

Záložka pro permanentní odkaz.