Třída IV.B a houby v lesní galerii

4DSCN1787První podzimní den si žáci ze IV.B zčásti užili v kohoutovickém lese. Tělesná výchova, přírodověda a trochu výtvarna. Houby z učebnice přírodovědy byly i skutečné. Žáci je nejen našli, ale pořídili si i fotografie do prezentace o ekosystému les. Běhat přitom mezi stromy, slyšet zvuky lesa a z přírodnin se nejen radovat, ale vytvořit i výtvarné dílo, to přineslo veselé chvíle všem. Podzimní slunce se do lesní galerie dostalo svými hladkými paprsky mezi vysokými buky a každému návštěvníku lesa osvětlilo výtvarná díla žáků, která jsou pozdravem těm, jimž je v přírodě dobře a kteří při procházce objeví bukvice i se semínky stromu, žaludy, skořápky vajíček, složené i jednoduché listy, houby, brouky, mechy, pařezy i s houbami, borovice, buky, mravence putující po kmeni stromu vzhůru do koruny … Takže. Až najdete v lese galerii, užijte si v ní hezké chvíle.

Za žáky IV.B třídy PaedDr. Jana Klodnerová

 

Záložka pro permanentní odkaz.