Testování žáků 9. ročníku (SCIO)

Od pondělí 2. listopadu do pondělí 9. listopadu  2015 se žáci devátých tříd naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu.

Webové stránky SCIO 

Pokyny najdete zde: instrukce

Záložka pro permanentní odkaz.