Termíny kroužků Cambridge

Cambridge kroužky anglického jazyka, jež jsou určeny žákům, které angličtina baví a kteří se v ní chtějí zdokonalovat nejen v běžné školní výuce, budou zahájeny v říjnu 2014.

Kurz vedoucí k dosažení úrovně STARTERS, vhodný především pro žáky 3. a 4. ročníku, bude probíhat v úterý od 14 do 15 hodin. První lekce se uskuteční 7.  10. 2014. Délka kurzu bude 30 lekcí. Cena činí 2000 Kč za pololetí. V ceně je zahrnuta i učebnice.

Kurz, jehož absolventi dosáhnou úrovně MOVERS, vhodný především pro žáky 5. ročníku, bude probíhat ve středu od 14 do 15 hodin. Poprvé se účastníci kroužku sejdou 8. 10. 2014. I tento kroužek sestává z 30 lekcí. Cena za pololetí je 2000 Kč včetně učebnice.

V případě dostatečného počtu zájemců bude na škole organizován také Cambridge kurz pro žáky 9. ročníku. Tento kurz se zaměří na přípravu žáků na dosažení úrovně A2 a na osvojení si strategií pro úspěšné zvládnutí zkoušky KET for Schools. V tomto kurzu jsou jednotlivé lekce dlouhé 90 minut. Kroužek potrvá 15 týdnů a bude zakončen zkouškou KET for Schools nanečisto. Cena kurzu je 3000 Kč a je v ní zahrnuta i učebnice. Kurz bude probíhat v úterý nebo ve středu od 15.30 do 17 hodin. Poprvé by se skupina sešla 7. nebo 8. 10. 2014. Certifikát o složení této zkoušky je možné přiložit k přihlášce na střední školu.

Závazné přihlášky do všech kroužků budou zájemcům předány v průběhu příštího týdne (8. – 12. 9.). Více informací o zkouškách i kurzech Cambridge můžete také získat na třídních schůzkách dne 15. září.

Záložka pro permanentní odkaz.