Terénní přírodovědná praxe ve Slovinsku

IMG_6828I když jsou prázdniny a všichni si užíváme volné sluneční dny,  věnovaly jsme je i dalšímu vzdělávání. V úterý 9. července jsme s paní učitelkou Gregorovou odjely na týdenní přírodovědnou exkurzi po Slovinsku. Účastníky byli učitelé základních a středních škol Jihomoravského kraje.

První dva dny jsme objevovali vysokohorskou krajinu Západních Karavanek a Julských Alp. Pak následoval den na univerzitě v Ljublani a učebna v přírodě  (Nature Development Centre). V pátek nás čekala výuka krasologie na největším krasovém území v Evropě. Navštívili jsme jeskyně, světový hydrologický unikát – ponorné Cerknické jezero, krasové prameny a propadání.

Závěr terénní exkurze samozřejmě patřil slovinskému pobřeží Jaderského moře – tedy krajině, kterou v České republice nenajdeme. Čekalo nás didaktické praktikum mořské flóry a fauny s determinací a také jsme se věnovali popularizaci ochrany přírody a metodické práci s dětmi. I návštěva Soliny v Sečovlje s technologií výroby soli nás velmi zaujala.

Týdenní pobyt rozhodně obohatil naši školní přírodovědnou sbírku a také rozšířil naše znalosti v přírodních vědách, které obě vyučujeme.

Mgr. Pavlína Trnková

IMG_6982IMG_6754IMG_6600IMG_6993IMG_6905 IMG_6904IMG_7008IMG_6647

Záložka pro permanentní odkaz.