Terénní cvičení Červený kopec

Náš živSAM_1764ot se neodehrává pouze ve školních lavicích, ale především  v okolním prostředí, v městské či venkovské krajině. Na závěr výuky zeměpisu v šestém ročníku jsme se žáky VI. C a VI. B prozkoumali Červený kopec (311 metrů nad mořem). Je to vrch v Brně, v jehož jihovýchodní části se nachází stejnojmenná národní přírodní památka. Výuka v terénu je jednou z podstatných částí vzdělávání v tomto předmětu.

Kopec se zvedá jihozápadně od naší školy, mezi řekou Svratkou na severu, čtvrtí Štýřice na východě a Bohunicemi na jihozápadě. Do údolí Svratky spadá velmi příkře, s převýšením přes 100 metrů. Procházeli jsme i Kamennou kolonií, která začala vznikat v roce 1926 jako nouzová dělnická kolonie v místě vytěženého kamenolomu na pravém břehu řeky Svratky západně od ulice Vídeňské. Žáci plnili různé úkoly ve skupinách. Měli za úkol se orientovat v okolí školy, změřit vzdálenost škola – Svratka, odhadnout šířku řeky pod nejstarším kamenném mostě v Brně. Také jsme se věnovali sběru vzorku půdy na Červeném kopci a jeho prozkoumání. Hledali jsme odpovědi na tyto otázky: Obsahuje půda živou i neživou část? Co ji tvoří? Jaký půdní druh jsme našli na Červeném kopci? Jak velká zrna obsahuje? Jak půda reaguje s vodou? Jaké stromy rostou na Červeném kopci? Apod.

SAM_1732SAM_1739SAM_1747SAM_1754SAM_1756SAM_1762

 

 

SAM_1766SAM_1769SAM_1777

 

 

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.