Tempus Fugit (čas běží aneb chodili jsme na Křídlovickou)

V parném prázdninovém odpoledni se na našich stránkách objevily vzpomínky Kateřiny Vejsadové (absolventka 1998, nyní žije v Londýně). Článek najdete zde: Tempus fugit

Záložka pro permanentní odkaz.