ŠVP školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny je veřejnosti k dispozici v kanceláři školy, na nástěnce v budově školní družiny „Domeček“ a u vedoucí vychovatelky školní družiny.

Záložka pro permanentní odkaz.