Společenský večer ZŠ Křídlovická

DSC_2761DSC_2771 DSC_2759Dne 1. dubna 2016 se v kulturním domě Rubín konal tradiční Společenský večer ZŠ Křídlovická. Tento večer je pořádán jako milé setkání učitelů, žáků a rodičů, ale především je rozloučením se žáky 9. ročníku. Je to chvíle, kdy žáci mohou zavzpomínat na léta, která společně prožili, na úsměvné, ale i náročné momenty, které s sebou školní docházka nese.
Společenský večer zahájila paní ředitelka RNDr. Jarmila Bavlnková a následně se v plné kráse předvedlo dvanáct párů žáků devátého ročníku, které zatančily pod vedením pana Dalibora Fice z taneční školy Dynamic polonézu. Do kulturního programu přispěli i jiní žáci naší školy. Klasické tance předvedli ve svých vstupech Lucie Růžičková ze třídy VI.C se svým tanečním partnerem Jonášem Tománkem a Kateřina Nentvichová s Michaelou Volejníkovou ze VI.A. K vystoupení tanečního studia No Feet se přidal i Ladislav Řezáč, žák IX.C. Několik populárních písní zazpíval a doprovodil na kytaru Tomáš Herajt z IX.A. V další části večera již zábavu zajišťovala hudební skupina Novios.
Vrcholem této akce však byl slavnostní nástup žáků devátých tříd, dojemný moment, kdy nejen vedení školy, třídní učitelé, rodiče, ale i sami žáci rekapitulují uplynulá léta. Nechybělo poděkování zástupců všech tříd pedagogům, kteří se žákům v průběhu jejich školní docházky věnovali.
Věříme, že společenský večer byl pro všechny zúčastněné příjemným zážitkem. Velký dík patří všem pedagogům, rodičům ze Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická Brno a mnoha žákům, kteří se na přípravě a zdárném průběhu večera podíleli.

Mgr. Jitka Tichá

Záložka pro permanentní odkaz.