Soutěž UČ SE ANGLICKY A DOBUDEŠ SVĚT

740x392_320062_826-anglicka-olympiada

V úterý 22. 3. se deset odvážlivců z 5. ročníku zúčastnilo soutěže UČ SE ANGLICKY A DOBUDEŠ SVĚT, která se konala ve Školském komplexu na Mendlově náměstí. Soutěž se zaměřila na významné události roku 2016. Žáci měli za úkol anglicky pohovořit o vylosovaném tématu. Úkol to byl nelehký. Mluvit anglicky o Karlu IV., Olympijských hrách a internetu jistě není pro žáka 5. ročníku procházkou růžovým sadem. Naši žáci však neponechali nic náhodě a na soutěž se řádně připravili.

Děkuji proto Vilému Fajovi, Martinu Dvořáčkovi, Vítu Chovanci, Karolíně Khmelnytské, Adamu Kučerňákovi, Lucii Marešové, Ivě Schlaghamerské, Tudoru Alexandru Stoicanovi, Štěpánu Teleckému a Martinu Vávrovi za účast v soutěži a za to, že se ve svém volném čase rozhodli věnovat studiu angličtiny nad rámec výuky. Děkuji také rodičům za pomoc s přípravou.

Velká gratulace patří Tudorovi Alexandru Stoicanovi, který se umístil na 3. místě.

Mgr. Radka Smyčková

Záložka pro permanentní odkaz.