Soutěž Babylon aneb Rozumíme si?

Žáci 5.–7. ročníku se v minulých dnech zúčastnili školního kola soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si? Většina žáků byla úspěšnými řešiteli, vítězi školního kola se stali tito žáci:

v kategorii 5. třída
1. místo: Kryštof Weishäupel, Mathias Gustav Rannestad, Kristýna Poláčková
2. místo: Jiří Fadrný
3. místo: Lubomír Kadlec, Jakub Stopka

v kategorii 6. a 7. třída
1. místo: Amálie Benková, Vít Vlach
2. místo: Martin Šťovíček, Marie Drobníková
3. místo: Adam Zelenka

Městské kolo soutěže proběhne v úterý 13. 3. 2018 od 13 hodin na Tyršově ZŠ v Brně, která rozhodne o počtu postupujících žáků z naší školy. Rodičům žáků, kteří postoupí do městského kola, budou podrobné informace zaslány prostřednictvím EŽK ve dnech 9.–10. 3. 2018.

Mgr. Lenka Hofírková

Záložka pro permanentní odkaz.