Smysly

 Člověk, ten má smyslů pět, znám je všechny nazpaměť.

Kde jsou oči, tam je ZRAK, po prstech nám skáče HMAT.

SLUCH nám sedí na uších, do nosu nám vlezl ČICH.

A CHUŤ v ústech na jazýčku spinká si tu na krajíčku.

Tato básnička děti uvítala na dalším setkání zvídálků. Sešli jsme se v hojném počtu. Zkoušeli jsme, co naše smysly umí a dokážou.  Hledali jsme, kde tiká budík, hráli jsme sluchové pexeso, ochutnávali jsme a poznávali různé chutě potravin. Pouze hmatem, bez zapojení dalších smyslů, jsme určovali tvary předmětů. Velmi nás bavilo trénovat čich – poznávat podle vůní různé látky nebylo vůbec lehké. Příště se zaměříme na zrak, optické klamy a další pokusy a vyrábění.

Vedoucí klubu

 

              

Záložka pro permanentní odkaz.