Školní zájezd do Velké Británie II

Naše škola ve spolupráci s cestovní kanceláří Student Agency pořádá ve dnech 26. května  až 2 června 2013 studijní zájezd do Velké Británie. Budeme pobývat ve městě Coventry ve střední Anglii.

Závazná přihláška a program zájezdu do Velké Británie

Coventry, jehož počátky spadají až do římských dob, je známé zejména díky populární legendě o lady Godivě. Město bylo těžce poničeno při německých náletech za druhé světové války a muselo být z velké části znovu vystavěno, nalezneme v něm proto mnoho nových, architektonicky zajímavých budov a prostranství. Velmi zajímavé je i okolí s majestátními hrady a unikátními průmyslovými památkami.

 

 

 Organizace jazykového pobytu

  • osmidenní varianta zájezdu
  • organizováno ve spolupráci s renomovanou jazykovou školou SUL Language Schools
  • ubytování zajištěno v Coventry nebo jeho blízkém okolí, v hostitelských rodinách, s plnou penzí

Škola a výuka

Výuku a ubytování v Coventry zajišťuje jazyková škola SUL Language Schools. Výuka probíhá převážně v dopoledních hodinách v moderních učebnách, studenti absolvují 12 lekcí za týden. Lekce jsou vedeny zkušenými anglickými lektory. Na závěr kurzu obdrží každý student certifikát o jeho absolvování.

Program 8denního zájezdu do Coventry s dvanácti lekcemi výuky:

1. den: odjezd z České republiky – Křídlovická, Brno.

2. den: ráno přejezd Eurotunelem nebo trajektem do Velké Británie z Calais, příjezd do Coventry – návštěva Museum of British Road Transport (vstup zdarma), muzea s největší sbírkou vozů a kol vyrobených v Británii. Prohlídka centra města a moderní katedrály z 20. stol., večer setkání s hostitelskými rodinami, večeře v rodinách.

3. den: snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Warwicku, návštěva mohutného středověkého hradu (8,50 GBP), dle času prohlídka historického městečka. Návrat do rodin.

4. den: snídaně, dopoledne výlet do historického města Gloucester se známou katedrálou, odpoledne přejezd do Birminghamu, návštěva Cadbury World (8,50 a 10,50 GBP), populárního zábavního parku, kde si přijdou na své zvláště milovníci čokolády, případně návštěva interaktivního vědeckého muzea Thinktank (4,74 a 7,15 GBP, s IMAX kinem 8,34 a 14,81 GBP), dle zájmu návštěva obchodního domu od českého architekta Kaplického. Návrat do rodin.

5. den: snídaně, dopoledne výuka, odpoledne návštěva Stratfordu nad Avonou, rodiště W. Shakespeara, prohlídka jeho rodného domu (5,60 GBP), prohlídka historického centra. Návrat do rodin.

6. den: snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Dudley – prohlídka Black Country Museum (6,75 GBP), průmyslového skanzenu se spoustou atrakcí pro děti. Návrat do rodin.

7. den: snídaně, brzy ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Downing Street, Buckingham Palace Trafalgar Square, Piccadilly Circus, návštěva Britského muzea nebo nákupy na Covent Garden, večer odjezd do České republiky.

8. den: návrat do České republiky na určené místo.

Alternativa celodenního výletu:  návštěva Oxfordu – procházka po centru města, návštěva koleje Christ Church (6 GBP) nebo bývalého vězení Oxford Castle (5 a 6 GBP), prohlídka Ashmolean Museum, nejstaršího veřejného musea v Británii, nebo Pitt-Rivers Museum, jednoho z nejlepších etnografických muzeí na světě (oboje zdarma), dle času a zájmu možnost výstup na vyhlídkovou věž, nákupy v centru, jízda vyhlídkovým autobusem, lodičkou, jízda na pramicích, popř. návštěva botanické zahrady

Cena zájezdu je 10 150,- Kč. Částku je možné uhradit na splátky. Do konce října musí zájemci odevzdat závaznou přihlášku a zaplatit zálohu 3 000,- Kč na účet školy (29538621/0100). Variabilní symbol obdrží každý účastník společně se smlouvou z cestovní kanceláře.

Bližší informace se dozvíte na třídních schůzkách, které proběhnou v měsíci září.

MgA. Dalibor Přecechtěl, Mgr. Pavlína Trnková, Mgr. Helena Králová

Záložka pro permanentní odkaz.