Školní výlet žáků III. B a III. C

V úterý 20. června se žáci našich tříd společně zúčastnili výletu na Pálavu. Nejprve jsme navštívili poměrně nový Archeopark v Pavlově. Absolvovali jsme velmi zajímavou komentovanou prohlídku o archeologických nálezech pravěkých lidí i živočichů v okolí Pálavy.

Poté jsme se vydali po naučné stezce na zříceninu hradu Děvičky a odtud přes další vyhlídková místa dále až do Klentnice. Díky slunečnému počasí jsme cestou po hřebeni mohli pozorovat nádhernou krajinu v okolí vodních nádrží Nové Mlýny. Dohlédli jsme až ke vzdáleným obrysům Malých Karpat. Zopakovali jsme si letošní učivo prvouky a naladili jsme se na to, co nás v dalším ročníku čeká ve vlastivědě i přírodovědě.

Pálava nám dokázala, že je opravdu nejteplejší oblastí naší republiky, a tak jsme náš výlet nemohli zakončit jinak než výbornou porcí zmrzliny. Všichni jsme si tento den moc užili a mnozí z nás se na toto překrásné místo naší vlasti o prázdninách určitě vrátí.

Petra Sadílková a Kristýna Hasíková, třídní učitelky III. C a III. B

Záložka pro permanentní odkaz.