Školní kolo soutěže Babylon aneb Rozumíme si?

Ve dnech 13.–17. února 2017 proběhlo školní kolo soutěže Babylon aneb Rozumíme si? zaměřené na čtenářskou gramotnost. Zúčastnili se jej žáci pátého, šestého a sedmého ročníku a většina z nich se stala úspěšnými řešiteli.

V kategorii 5. tříd mohly děti získat celkem 40 bodů. Nejlepších výsledků dosáhli Jan Jirásek (V.B, 39 bodů), Linda Honsová (V.B, 38 bodů), Massimo Di Lenardo (V.A, 36 bodů), Matěj Krňák (V.A, 36 bodů) a Alžběta Veselá (V.A, 36 bodů).

V kategorii 6. a 7. tříd bylo možné získat celkem 50 bodů. Vítězem této kategorie se stal Tomáš Palát (VII.C, 49 bodů), na druhém místě se umístili Filip Svoboda (VII.B, 48 bodů) a Daniela Pilková (VI.B, 48 bodů), třetí místo obsadili Tomáš Závodský (VII.C, 47 bodů), Zuzana Plasová (VII.A, 47 bodů) a Michaela Volejníková (VII.A, 47 bodů).

Vítězům i všem úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme!

Městské kolo této soutěže se uskuteční v úterý 7. března 2017 od 13 hodin v Tyršově ZŠ na Kuldově ulici v Brně. Potřebné informace budou žákům a jejich zákonným zástupcům sděleny prostřednictvím elektronické žákovské knížky v pátek 3. března 2017.

Mgr. Lenka Hofírková

Záložka pro permanentní odkaz.