Školní kolo konverzační soutěže

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se blíží. Proběhne ve středu 22. ledna 2020 pro kategorii II.A a ve čtvrtek 23. ledna 2020 pro kategorii I.A. Začátek písemné části s poslechem je stanoven  na 12.30 h. Soutěžící v kategorii I.A se sejdou v učebně číslo 5 a soutěžící kategorie II.A v učebně číslo 3.

V kategorii I.A mohou soutěžit žáci pátých, šestých a sedmých, kategorie II.A je určena žákům osmých a devátých tříd. V obou kategoriích se soutěž skládá z písemné a ústní části. V písemné části žáci vypracují úkoly založené na poslechu. V druhé, konverzační části, se žáci krátce představí a pohovoří na vylosované téma.

Zájemci o soutěž se zapíší do seznamu ve třetím patře před kabinetem matematiky nejpozději do pondělí 20. ledna 2019 do 12 hodin.

Témata pro kategorii I. A jsou:

Family. Home and family life.

House and home.

My town/village.

Daily routine. Daily programme.

Hobbies and pastime activities.

Sports and games.

Food and meals.

Entertainment – cinema, theatre, music, books, arts.

Going on holiday.

Holidays, festivals, celebrations.

Seasons of the year, weather.

Témata pro kategorii II. A zahrnují všechna témata předchozí a dále:

Shops, shopping, services.

My job/future career.

Health and illness.

Clothes and fashion.

Education. Language studies.

Těšíme se na vydařená vystoupení a přejeme všem zájemcům šťastnou ruku při výběru tématu a klid i pohotovost při samotném vystoupení.

Vyučující anglického jazyka

Záložka pro permanentní odkaz.