Škola v přírodě 5.A + 5.C

20160920_144739-aKdyž jsme přijeli, byli všichni ohromeni velikostí areálu. Po vystoupení z autobusu a po odebraní si našich věcí přišel čas na ubytování se. Všem se nám naše pokoje líbily. Až jsme se ubytovali, byl oběd. Po obědě jsme se seznámili s naší instruktorkou Míšou. Byla super a měli jsme super programy.


Druhý den jsme se na to vrhli, dělali jsme věci jako třeba: střílení z luku na terč, různé hry, ve kterých jsme běhali. Byla tam i herna, ve které skoro všichni trávili svůj volný čas. Abych nezapomněla, večer byla diskotéka a potom ohnivá show.
Třetí den jsme hráli na policisty a ryby. Všechny bavila tato super hra. Šli jsme i do lesa a odpoledne okolo 4 hodin jsme šli na vysoká lana do Orientky pěšky. Na cestě zpátky Míša všechny honila a tvrdila nám, že koho chytne, ten bude bez večeře, ale nakonec to bylo tak že koho chytla ten nemohl do jídelny dokud neudělal 5 dřepů. Po večeři šli všichni do lesa na dříví a opékali jsme špekáčky.
Ve čtvrtek jsme měli bojovku, měli jsme dobýt Ameriku. Ve skutečnosti jsme jenom hráli „vybíjenou“ na prolézačce. Byla 2 družstva jedno mělo prolézačku a druhé prostor pod prolézačkou a to družstvo na prolézačce muselo ubránit vlajku, kterou měli umístit v té prolézačce a ubránit ji.
Až jsme se loučili s Míšou všichni se na ni vrhli a objali ji.
Ty 4 dny byly úžasné, jsem ráda za tuhle zkušenost a tenhle pobyt.

Alžběta Veselá 5. A

a  20160921_112556-a  20160919_164246-a  20160921_161828

Záložka pro permanentní odkaz.