Škola v přírodě – II. A a II. C

002 003 Druháci jeli koncem  dubna na školu v přírodě. Moc jsme se těšili, jeli skoro všichni, nemocní, kteří zůstali doma, plakali.

Městské prostředí jsme vyměnili za čerstvý vzduch a přírodu v hotelu Renospond přímo u lesa v malé vísce Zderazi. Pobytem nás provázel rytíř Toulovec, který sídlil v okolních lesích. Provedl nás krásným  městem  Litomyšl, zavedl nás po dobrodružné cestě do skalního města až k vejci Kolumbovu, ukázal nám skalní obydlí, navštívili jsme záchrannou stanici pro zvířátka Pasíčka.

V našem programu nechyběly hry v lese a na louce, sportovní aktivity, vědomostní kvízy, spousta písniček, samozřejmě i diskotéka.

Učili jsme se chovat ohleduplně k sobě navzájem i ke svému okolí, učili jsme se postarat se o sebe bez maminky, učili jsme se vnímat a pozorovat svět okolo sebe. Na konci pobytu jsme všichni společně odříkali rytířskou přísahu a byli pasováni na rytíře.

Všechno jsme zaznamenali do svých deníků.

Personál v  hotelu Renospond nás velice chválil, že takové vychované děti na pobytu u nich dlouho nezažili.

I když jsme měli chladné počasí, nevadilo nám to, dobře jsme se oblékli a denně jsme trávili venku alespoň pět hodin.

Děkujeme rodičům,  že  nám,  dětem,  dopřáli  zúčastnit  se pobytu v přírodě.

Také děkujeme paní zdravotnici Ivě Jiráčkové a noční tetě Elišce Jakešové, které se o nás pečlivě staraly.

Děti z II. A a z II. C, paní učitelky Petra Sadílková, Tereza Smutková, Naďa Jiráčková, Michaela Kůrová

001004005007


008009010


Záložka pro permanentní odkaz.