Škola nás baví – přijímačky nanečisto

V úterý 7. 5. proběhne poslední z odpoledních setkání pod názvem Škola nás baví. Tentokrát jako přijímačky nanečisto.

Všichni zájemci jsou zváni do budovy 2. stupně od 15.15 h. Žáci si mohou vyzkoušet část přijímacího testu z minulého roku a rodiče si mohou vyslechnout informace o matematických třídách.

Po té už zájemce o studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů čekají pouze přijímací zkoušky 21. 5. 2019.

pozvánka

Záložka pro permanentní odkaz.