Setkání s matematikou

Na začátku setkání jsme se vrátili k pokusu, jenž měl dokázat, které materiály se v půdě rozloží. Ukázalo se, že papír a bioodpad se rozložil, ale igelitový sáček a kusy plastu zůstaly v půdě beze změny.
Po malé matematické rozcvičce jsme se rozdělili do menších skupinek a vydali jsme se objevovat matematiku v různých matematických prostředích, která jsou součástí matematiky podle profesora Hejného. Prostorovou představivost jsme trénovali stavěním staveb z krychlí podle plánu. Řídili jsme autobus a počítali jsme počty nastupujících cestujících. Na geodeskách jsme vytvářeli geometrické útvary. Hlavu jsme si lámali nad tangramy a nakonec se povedlo poskládat mnoho různých obrázků.

Vedoucí klubu

          

Záložka pro permanentní odkaz.