Rozcestník online nástrojů vzdělávání MŠMT

Na této stránce ministerstva školství se objevují aplikace na on-line výuku. Nabízí inspiraci, aktuální informace a zkušenosti ke vzdělávání na dálku. Pomáhá učitelům učit. Propojuje žáky se školou.

https://nadalku.msmt.cz/cs

https://www.tybrdo.cz/informatika/8-jednoduchych-kroku-jak-vyuzit-google-classroom-pro-vzdalenou-vyuku?fbclid=IwAR3jLjLtI9-BYlWaYEmsq9dxfsq96qfS537fBGc5SBuQXUH2aJq8RhUJKxA

Záložka pro permanentní odkaz.