Ředitelské volno

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje na dny 2. a 9. května 2014 ředitelské volno. Provoz školní družiny bude zajištěn pro všechny žáky, kteří se na tyto dny přihlásí.

Záložka pro permanentní odkaz.